• 27
  • Ιούν
αρχες PGC

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ PGC

Ο θεμέλιος λίθος ενός οργανισμού είναι οι αρχές και οι αξίες που διέπουν την λειτουργία του.

Στην περίπτωση της Pure Green Cleaning, η εταιρεία από την ίδρυση της έχει θέσει σαν στόχο να υπηρετεί με συνέπεια μια σειρά αρχών οι οποίες καθοδηγούν την καθημερινή δράση των στελεχών και των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα οι αρχές και οι αξίες μας είναι οι εξής:

  • Σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη, του χώρου εργασίας και του προσωπικού.
  • Φροντίδα και διαρκής καθοδήγηση στους εργαζομένους για να αποδίδουν όσο το δυνατό καλύτερα.
  • Διαρκής αναζήτηση για τη βελτιστοποίηση της τεχνογνωσίας, σε εργασίες καθαρισμού και υγιεινής.
  • Δέσμευση για ακεραιότητα και επαγγελματική ευθύνη στις καθημερινές συναλλαγές μας.
  • Σεβασμός στο περιβάλλον με τη χρήση όσο το δυνατόν φιλικότερων προϊόντων και τεχνικών καθαρισμού.
  • Διάθεση για άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος καθαριότητας.
  • Δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με συνεργάτες, πελάτες, εργαζομένους.

Για όλους αυτούς τους λόγους η PGC εταιρεία Καθαρισμού και Υγιεινής εγγυάται άριστα αποτελέσματα καθαριότητας και φρεσκάδας στους επαγγελματικούς και τους ιδιωτικούς χώρους που αναλαμβάνει. Πάντα με την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας.

Γνωρίστε μας καλέστε για μια δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σας τηλ. 216 7005110 η συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

PGC administrator

Leave A Comment