Η Pure Green Cleaning (PGC) αναπτύσσεται δυναμικά αυξάνοντας συνεχώς το πελατολόγιο της. Την επιλέγουν συστηματικά σημαντικές εταιρείες για την κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών τους. Ακολουθεί ενδεικτικό πελατολόγιο της εταιρείας.