• 29
  • Οκτ
stop-plastic-pollution

Πόσο φιλικά είναι τα πλαστικά προϊόντα στο περιβάλλον

Ενημέρωση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για το κατά πόσο είναι φιλικά στο περιβάλλον είναι τα νέα βιοαποδομήσιμα, λιπασματοποιήσιμα και βιολογικά πλαστικά προϊόντα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειές για την πρόληψη των πλαστικών αποβλήτων, δεδομένου ότι η ποσότητα των πλαστικών αποβλήτων εξακολουθεί να αυξάνεται. Σε πολλά προϊόντα χρησιμοποιούνται πλαστικές ύλες, ωστόσο, τα πλαστικά πρέπει να σχεδιαστούν και να χρησιμοποιηθούν με ένα κυκλικό τρόπο για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να ανακυκλώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι συμβαίνει σήμερα.

Στο βασικό ερώτημα που τίθεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), στο κατά πόσο είναι φιλικά προς το περιβάλλον είναι αυτά τα νέα πλαστικά προϊόντα. Δίνονται οι εξής απαντήσεις:

  • Πρώτον, πρέπει να κατανοηθούν οι διαφορές μεταξύ των βιολογικών πλαστικών και των πλαστικών ορυκτής βάσης, καθώς και των βιοαποικοδομήσιμων και των λιπασματοποιήσιμων πλαστικών.
  • Τα βιοαποδομήσιμα ή λιπασματοποιήσιμα πλαστικά μπορούν να παράγονται είτε από πρώτες ύλες βιολογικής βάσης είτε από ορυκτές πρώτες ύλες, και τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης μπορούν να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να λιπασματοποιούνται, να βιοαποδομούνται ή όχι.
  • Η βιωσιμότητα των υλικών βιολογικής προέλευσης — όπως και των πλαστικών ορυκτής βάσης- εξαρτάται από τις πρακτικές παραγωγής, τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και την επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
  • Τα βιοαποδομήσιμα και λιπασματοποιήσιμα πλαστικά προϊόντα μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις και για ορισμένες εφαρμογές, να συμβάλουν στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από πλαστικά. Ωστόσο, απέχουν πολύ από το να παρέχουν μια γενική, αυτοτελή λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη με τα πλαστικά.

Πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τα πλαστικά με βιοαποδομήσιμες ιδιότητες, το Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία 2020 της ΕΕ προβλέπει τη δημιουργία σαφούς πλαισίου πολιτικής, συμπεριλαμβάνοντας εναρμονισμένους κανόνες για τον καθορισμό και την επισήμανση των λιπασματοποιήσιμων και βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, καθώς και τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών οφελών για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα εν λόγω πλαστικά. Σκοπός του είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές αυτές εφαρμόζονται σωστά σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Τι κάνει η PGC για το περιβάλλον.

Η PGC παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενημερώνεται διαρκώς έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί  με τον πιο εφικτό τρόπο οικολογικά απορρυπαντικά καθαρισμού, τα οποία σε συνδυασμό με το άριστα εξειδικευμένο προσωπικό και τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό μας, εγγυούνται το καλύτερο αποτέλεσμα με επαγγελματισμό, συνέπεια και υπευθυνότητα για το περιβάλλον.

 

Πηγή άρθρου

Frame vector created by brgfx – www.freepik.com

PGC administrator

Leave A Comment