• 14
  • Μαρ
Pure Green Cleaning ISO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO PGC

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με την κορυφαία διεθνή πιστοποίηση ISO 9001 EN ISO 9001:2015 No. : 20001220006736 μετά από επιτυχή έλεγχο που διενεργήθηκε από τον οργανισμό ελέγχου και επιθεώρησης TÜV AUSTRIA Hellas. Η Πιστοποίηση κατά ISO 9001 είναι ένα από τα πλέον γνωστά και ευρέως αποδεκτά πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται από εκατομμύρια […]