• 18
  • Μαρ
Pure Green Cleaning PGC 10 χρόνια μαζί

PGC 10 χρόνια μαζί

PGC 10 χρόνια μαζί – Κοπή πίτας και διοργάνωση σεμιναρίου εργαζομένων. Σε επετειακό κλίμα διοργανώθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο, που συνέπεσε με την επέτειο 10 ετών λειτουργίας της Pure Green Cleaning. Κατά τη διάρκεια του βραβεύτηκαν οι καλύτεροι, ανακοινώθηκαν υποτροφίες για τα παιδιά των εργαζομένων, έγινε η κοπή της πίτας για το 2023 και στο τέλος […]
  • 27
  • Ιούν
αρχες PGC

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ PGC

Ο θεμέλιος λίθος ενός οργανισμού είναι οι αρχές και οι αξίες που διέπουν την λειτουργία του. Στην περίπτωση της Pure Green Cleaning, η εταιρεία από την ίδρυση της έχει θέσει σαν στόχο να υπηρετεί με συνέπεια μια σειρά αρχών οι οποίες καθοδηγούν την καθημερινή δράση των στελεχών και των εργαζομένων. Συγκεκριμένα οι αρχές και οι […]